Masovni otvoreni internetski tečaj

Izgradnja kulturne inteligencije i podizanje svjesnosti o različitosti kroz umjetničke discipline

O NAMA

Kultura oblikuje nas, naš identitet i način ponašanja. Naš svijet je po prirodi multikulturalan, a prihvaćanje multikulturalnosti nikad nije bilo važnije. U našem globaliziranom svijetu, postali smo izloženiji različitim kulturama, a razvoj „kulturne inteligencije“ postalo je važnije nego ikad prije zato što nam dozvoljava da razumijemo potencijalni utjecaj kulture na društvo i na društveno ponašanje. Kulturna inteligencija definira se kao sposobnost da priznamo, vidimo i cijenimo sve aspekte koji kulturu čine jedinstvenom. Kulturna inteligencija ključna je za pravično društvo. Cilj je projekta ACT-IT-OUT poticati tu izgradnju kulturne inteligencije kod odraslih polaznika diljem Europe.

IO1

Program 3P

Konzorcij ACT-IT-OUT osigurat će paket alternativnih obrazovnih resursa razvijenih kroz različite discipline izvedbenih umjetnosti kako bi se borili protiv kulturne netolerancije u Europi. Možda se pitate kako su ti resursi „alternativni“? Naši obrazovni resursi integriraju kreativnost u kulturalno obrazovanje tako što uključuje tri umjetničke discipline: Fotografiju, Pjesme i Izvedbe.Na taj način polaznici će povećati svoju kulturnu inteligenciju, i u isto vrijeme povećati i svoje umjetničke vještine.

 

Moduli s fotografijom pružat će podršku nastavnicima u obrazovanju odraslih da razviju svoju kognitivnu svjesnost o kulturi (kognitivna komponenta kulturne inteligencije); moduli s pjesmama posvetit će se osjećajima polaznika o kulturnim pitanjima (emocionalna komponenta kulturne inteligencije); moduli s izvedbama pružat će podršku polaznicima za izvedbu svojih pjesama koristeći radnje i geste koji su istoznačne s njihovom kulturom (fizička komponenta kulturne inteligencije).

 

Proizvodit će se ukupno 36 digitalnih resursa za učenje; 12 resursa koji se odnose na svaku od triju umjetničkih disciplina uključenih u program 3P: Fotografija, poezija i performans; s 18 resursa razvijenih na uvodnoj razini i 18 resursa razvijenih na naprednim razinama.

IO2

Program stručnog osposobljavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih

Partneri su razviti prilagođeni program stručnog osposobljavanja za podršku nastavnicima u obrazovanju odraslih za provedbu programa ACT-IT-OUT 3P – fotografije, pjesme i izvedbe te kako bi se iskoristio puni potencijal okruženja za učenje na internetu koje su razvili projektni partneri. Program se sastoji od praktičnih radionica kroz tri modula. Svaki modul sadrži 7 sati nastave uživo (radionica) i 7 sati samousmjerenog učenja.

Zajednica prakse

Osim što će odraslim polaznicima i nastavnicima u obrazovanju odraslih pružati inovativne obrazovne resurse koji se temelje na izgradnji kulturne inteligencije, konzorcij projekta ACT-IT-OUT žele omogućiti i prostor gdje si nastavnici mogu međusobno pružati podršku i savjete na temu kulture, ali i rješavati kulturne izazove s kojima se Europa suočava. Taj prostor nazivamo Zajednicom prakse, a cilj joj je da obrazovanje više odgovara na potrebe rješavanja problema ksenofobije u Europi i da podržava stručnjake u rješavanju izazova s kojima se pružatelji usluga obrazovanja odraslih suočavaju, a osobito nakon situacije izazvanom pandemijom.

Prenesite svoje fotografije i videozapise u odgovarajuću mapu ispod. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095

hrCroatian